Informativni sastanak za polaznike obiju grupa održat će se u ponedjeljak, 21. rujna 2020. godine u 17.30 h u Slovenskom domu Zagreb, Masarykova 13.