Darko Šonc, Vojko Volk, Franc Strašek (s lijeva nadesno). Foto: a.k.m