Dramski glumac Jure Ivanušič u monokomediji Od tišine do glazbe.