Članovi Vijeća u Slovenskom planinarskom muzeju u Mojstrani.