Prijateljski susret sa Slovencima u Slovenskom kulturnom informativnom centru u Monoštru. Foto: a.k.m.