Slovenski dom Zagreb i Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba, uz potporu Ministarstva za odgoj i obrazovanje Republike Slovenije, organiziraju dopunsku nastavu slovenskoga jezika i kulture za djecu i mlade od 8 do 11 i od 12 do 17 godina.

Prijave: https://forms.gle/kAXcGfg8EKtyUC1R8